Pravidla minigolfu


Pravidla klasického minigolfu – miniaturgolf

 • Hráči před každou hrou obdrží tzv. score kartu, do které se zapisují výsledky z jednotlivých drah.
 • Je zakázáno vstupovat na dráhu hřiště.
 • Cílem hry  je dostat míček do jamky co nejnižším počtem úderů. Hráč s nejnižším součtem úderů ze všech jamek vítězí.
 • Úder se provádí pouze holí a to když je míček v klidu a nehýbe se.
 • Každý úder se započítává jako jeden bod. Maximální počet pokusů je šest. Jestliže po šesti úderech neskončí míček v jamce, hráč si do score karty zapíše číslo 7.
 • Překážka je překonána, překročí-li míček červenou linii (nemusí být na všech drahách). Pokud ji nepřekročí, hráč vždy začíná ze základního pole. Pokud míček linii překoná, ale vrátí se za ni, hráč hraje z místa, kde míček překonal červenou linii při návratu.
 • Zastaví-li se míček blízko mantinelu, může si ho hráč posunout na černou linii.
 • Opustí-li míček hřiště za červenou linií, hraje hráč z místa, kde míček dráhu opustil. Jinak se začíná opět ze základního pole.

Pravidla Adventure minigolfu

 • Hráči před každou hrou obdrží tzv. score kartu, do které se zapisují výsledky z jednotlivých drah.
 • Cílem hry  je dostat míček do jamky co nejnižším počtem úderů. Hráč s nejnižším součtem úderů ze všech jamek vítězí.
 • Pohyb hráčů na drahách je dovolený ( je nutný :-))
 • Každá hra začíná ve zvýrazněném prostoru (např. mezi cihlovými mantinely), kde si hráč může míček libovolně umístit.
 • Jestliže míček opustí dráhu, hráč ho vrátí tam, kde míček hřiště opustil a pokračuje ve hře. Smí si ho dát 20 cm kolmo od mantinelu. Hráč si započítá trestný úder.
 • Spadne-i hráči míček do vodní či písečné překážky, může si míček umístit 20 cm od kraje překážky, a to v místě, kudy byl do překážky zahrán. Z vodní překážky se hrát nesmí, z písečné jen na některých hřištích.
 • Maximální počet úderů na dráhu je šest. Pokud se mu nepodaří dostat míček do jamky, zapíše si do score karty 7.